Szolgáltatások

Ajánlatkérőknek nyújtott szolgáltatások:


Ajánlatkérőként eljáró ügyfeleknek tájékoztatást nyújtunk valamennyi eljárási típus és eljárási rend vonatkozásában az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és dokumentáció kötelező formai és tartalmi követelményeiről. Rendelkezek elektronikus hirdetményfeladó rendszerrel, biztosítva ezáltal a rövidebb eljárási, gyorsabb ügyintézési határidőket.

 

Irodánk feladata lehet ennek keretében:

 

a)      a Bírálóbizottság tagjaira vonatozó megbízólevelek és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése,

b)      a Bírálóbizottság alakuló gyűlésének levezetése, dokumentálása,

c)      az ajánlati, ajánlattételi, esetlegesen részvételi felhívás tervezetének elkészítése,

d)      a dokumentáció(k) elkészítése,

e)      az igényeknek megfelelő, a beszerzés tárgyához igazodó alkalmassági-alkalmatlansági feltételek  megfogalmazása,

f)        a pontozási szempontrendszer megalkotása, javaslatok az elbírálási szempontokra,

g)      az ajánlatok kötelező tartalmi elemeinek, a szükséges okmányok körének meghatározása,

h)      az eljárással kapcsolatban felvetődő kérdések megválaszolása,

i)        javaslat, a hiánypótlás elrendelésére,

j)        javaslat, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítására,

k)      javaslat, az ajánlatok alkalmatlanságának megállapítására,

l)        a megalkotott szempontrendszer alapján a pontozás figyelemmel kísérése, a megállapított eredmények  visszaellenőrzése,

m)    a nyertes ajánlattevők kiválasztására történő javaslattétel,

n)      az érvénytelen ajánlatokra vonatkozó javaslattétel, érvénytelenség megfogalmazása

o)      az összegezés elkészítése

p)      az eljárás eredményéről szóló tájékoztatók elkészítése

q)      hivatalos közbeszerzési tanácsadó biztosítása

r)       jogorvoslati eljárásban a Megbízó képviselőjével együttesen a Megbízó érdekében eljár

 

 

Ajánlattevőknek nyújtott szolgáltatások:


Az ajánlattevőként eljáró ügyfelek felkérésére hozzájárulunk, hogy érvényes ajánlatot, sikeres és eredményes pályázatot nyújthassanak be.

 

Tanácsadóinkkal segítünk abban, hogy a megbízó teljes mértékben megfeleljen az előírásoknak.

 

Az Ügyfél kérésére teljes körű felelősségvállalással készítjük el a benyújtandó ajánlatot, illetve képviseljük Őket az eljárás valamennyi szakaszában.

 

Irodánk feladata lehet ennek keretében:

 

a)      a megjelent/kiküldött ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és kapcsolódó dokumentáció áttanulmányozása,

b)      benyújtandó okiratok, igazolások, nyilatkozatok tartalmi és formai követelményeinek megállapítása, erre irányuló  megbízás esetén azok beszerzése,

c)      az ajánlat/részvételi jelentkezés formai összeállításának meghatározása,

d)      egyéb, az ajánlatadással/részvételi jelentkezéssel kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása,

e)      ajánlatkérőtől érkező kérdések, hiánypótlási felhívások teljesítésben való közreműködés,

f)        szükség esetén jogorvoslati tanácsadás.